printing
by Penkae
 
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด : 450*350*250
     การพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินำมาสู่ การนิ่งหยุด เพื่อพิจารณาสัจจธรรม
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22