printing
by Tinnakorn
 
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ,แม่พิมพ์ตะแกรงไหม,แม่พิมพ์ไม้
ขนาด : 101*156
     บอกเล่าเรื่องราว สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตในชนบทที่ห่างไกลที่ยังคงมีอยู่จริงของสังคมไทย วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ผูกพันกับ ดิน น้ำ บ้านที่อยู่อาศัย เครื่องไม้ เครื่องมือทำมาหากิน ในลักษณะต่าง ๆ คือความงาม ความสมถะ ความสงบ อันเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงของคนชนบทไทย เป็นชีวิตที่ตรงกันข้ามกับชีวิตในเมืองใหญ่ที่แก่งแย่งกันทำมาหากิน แอดอัด สับสนอลหม่าน
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22