3D Media
by Suttisak
 
เทคนิค : ปั้นหล่อ,เรซิ่น,ประดับกระจกสี,ระบายสี,ปิดทองคำเปลว
ขนาด : 40*30*175/45*35*178/40*40*175
     วิถีคนไทยในปัจจุบันได้รับเอาวัฒนธรรมใหม่จากต่างประเทศเข้ามาในชีวิตประจำวัน โดยการใช้ชีวิตที่ทันสมัย มีความสะดวกสบาย ความต้องการบริโภควัตถุและปรารถนาความบันเทิงจนเกินความพอดี ทำให้เกิดอาการวิกฤตทางวัฒนธรรมที่น่าเกลียด น่าชัง มีความแปลกแยกที่แฝงอยู่ในความเป็นจริงของชีวิตผู้คนจากปัญหานี้ได้ทำลายวัฒนธรรม ความเชื่อ จิตวิญญาณ ศักดิ์ศรีดั้งเดิมของคนไทยให้สั่นคลอนลงไปทุกที ข้าพเจ้าจึงได้หยิบยกประเด้นปัยหาที่สำคัญของยุคนี้ขึ้นมาแปลงเป็นผลงานประติมากรรม เพื่อสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อสังคมร่วมสมัย
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22