3D Media
by Pisit
 
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด : 120*160
     เรื่องราวแห่งความเชื่อในพุทธศาสนา มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การกำหนดวันเวลาในการเคารพสิ่งที่มองไม่เห็น ความเชื่อ ศรัทธา ความกลัว และความงาม การสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้นตามธรรมชาติ สามารถสร้างจินตนาการหรือภาพฝัน ให้เสมือนเป็นตำนานที่เกิดขึ้นจริง
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22