3D Media
by Pasut
 
เทคนิค : เชื่อมโลหะ,ไฟเบอร์กลาส,ไม้อัด,แผ่นทองแดง,แผ่นอลูมิเนียม,ทำสีพ่นรถยนต์,แผ่นทองเหลือง
ขนาด : 500*500*240
     มายาชีวิต คนเรามีการกระทำทั้ง 2 ด้าน ด้านดีและด้านไม่ดี หรือ ด้านบวกและด้านลบ แม้ว่าในที่ลับหรือที่แจ้ง ทุก ๆ คนมีตรายาง (Stamp) ประจำตัว จะตั้งใจมีหรือไม่ตตั้งใจก็ตาม เป็นเหมือนจินตนาการ (Image) หรือภาพลักษณ์ของบุคคลนนั้น ๆ ... ใน หนึ่งสิ่งมีสองด้าน เป็นสองด้านที่อยู่ในสิ่งเดียวกัน
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22