3D Media
by Areya
 
เทคนิค : สแตนเลส,เรซิ่นแผ่น
ขนาด : 200*180*155
     จากสภาพแวดล้อมปัจจุบันธรรมชาติบางอย่างกำลังหดหาย ถูกทำลายลงไปอย่างน่าใจหาย ข้าพเจ้าตระหนักถึงสภาพความเป็นอยู่ที่มนุษย์ต้องพึ่งพาน้ำ โดยน้ำในสภาวะปัจจุบันถูกปะปนมากับสิ่งมีพิษหรือสิ่งที่แฝงมาโดยมนุษย์ไม่สามารถล่วงรู้ได้ การมองย้อนกลับไปในธรรมชาติเพื่อตามหาสิ่งที่เป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ของทุก ๆ ชีวิตหรือการดำรงอยู่อย่างเป็นสุข ข้าพเจ้านำเสนองานประติมากรรมโดยใช้นกเป็นสื่อแทนชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างต้องดิ้นรนเพื่อถามหาธรรมชาติที่สดใส และดำรงอยู่อย่างมีสุข
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22