Art
by Chainarong
 
เทคนิค : ผสม - สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 180*180
     ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนภาพเหมือนของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน แสดงถึงชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นมาในยุคของสังคมที่วัตถุมีค่ามากกว่าจิตใจ ส่งอลให้มนุษย์ตกอยู่ในสภาพหมื่นเหม่ต่การดำรงชีวิต
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22