3D Media
by Trun
 
เทคนิค : เรซิ่น,เชื่อมเหล็ก,ไฟฟ้า
ขนาด : 350*550*215
     เทคโนโลยีความสำคัญที่ควรจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่มิได้นำมาใช้จนเกิดการสืบความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ การใช้ให้เกิดความพอเพียง เพื่อให้เกิดความสมดุลของมนุษย์กับเทคโนโลยี
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22