printing
by Chuanchom
 
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด : 79 x 111
     “กำลังใจ” เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงอยู่ของชีวิต สามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย ๆ สิ่ง แต่พลังใจที่สร้างจากจิตใจของตนเองเป็นความดีงามที่เข้มแข็งที่สุดที่เราจะมอบให้กับชีวิตของเราได้ สำหรับข้าพเจ้า เรื่องราวจากประสบการณ์ในด้านลบถือเป็นความงามในมุมที่แสนเหงา ค่าที่มันเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันกับจิตใจ มโนภาพจากสิ่งเหล่านี้เป็นสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองจากความรู้สึกที่เลวร้าย และการสร้างสรรค์งานศิลปะนั้นก็คือ ยารักษาจิตใจชั้นดีที่ช่วยให้ได้เปิดเผย ทั้งความจริง ความฝัน จินตนาการ และอารมณ์ ความรู้สึก ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงอย่างลึกซึ้ง วึ่งก่อเกิดเป็นพลังใจที่มีคุณค่าสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22