Art
by Tanakrit, Sakda
 
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 297 x 574
     ชีวิตดำเนินไปตามกรรม โทสะ โมหะ โลกะ ราคะ สุขหรือทุกข์ ล้วนบังเกิดจากจิตนำพาในโลกสถานหนึ่ง เป็นเหมือนห้องของตัวตนกับจิตวิญญาณ ที่มีความเชื่อ ความศรัทธา เป็นแรงขับเคลื่อนความปรารถนา เป็นโลกสถาน ที่มีทั้งความจริง และอุปทานเป็นเช่นวังวนของจิตและวิญญาณ ที่เป็นได้ทั้งเทพฯ หรือมาร ดำเนินอยู่ก่อนกรรม
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22