Art
by Chainarong
 
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 200 x 200
     การเปลี่ยนเเปลงของชีวิตเป็นส่วนสำตัญฝยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ผ่านการสะท้อนมุมมองต่างกับทัศนคติส่วนตัว เเสดงออกถึงสภาวะความหมิ่นเหม่ของการใช้ชีวิตในปัจจุบันอันได้รับผลกระทบจากสภาพเเวดล้อมเสื่อมโทรมลงทุกวัน ทำให้สภาวะภาพนอกมีผลต่อสภาวะภาพใน ซึ่งก่อให้เกิดชีวิตที่ทุกข์ทนกับสิ่งที่เสียสมดุลไป ทั้งนั้นมนุษย์จำต้องปรับเปลี่ยนเเละปรับตัวเพื่อความอยู่รอดกับสภาพเเวดล้อมที่มนุษย์ต้องการเปลี่ยนเเปลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22