3D Media
by Supachoke
 
เทคนิค : ประกอบวัสดุ ไม้ โลหะ โหลแก้ว แสง เสียง กลิ่น มอเตอร์ กระจก เลนส์นูน
ขนาด : ก.7 xย. 7 xส 2.7 เมตร
     ข้าพเจ้าต้องการแสดงรูปทรง ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสื่อถึงประสบการณ์ความทรงจำของช่วงเวลาแห่งความสุข สนุกสนาน ความราบเรียบ ความตื่นเต้น ความน่ารัก ซึ่งเป็นความฝันและจินตนาการ ของมนุษย์อันไม่สิ้นสุด
 การสนใจ การสัมผัส และผุกพันต่อวัตถุที่อยู่รอบตัว เช่น ความมันวาว แสงสี เสียง การเคลื่อนไหว กลิ่นหอมของดอกไม้ รูปทรงและวัสดุสำเร็จรูป ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า ได้นำเอารูปทรงต่าง ๆ มาประกอบเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นผลงานสร้างสรรค์ตามจินตนาการและทัศนคติ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22