printing
by Tinnakorn
 
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ(Etching Collaoraphy)
ขนาด :  126 x 166
     จากเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทที่แฝงไว้ด้วยความสงบ อบอุ่น ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เรียบง่ายในลักษณะการมองภาพแบบตานก (Bird Eye View) เพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ต้องการบ่งบอกถึงเพื่อนบ้าน ความเป็นอยุ่ที่ผูกพันแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การจัดภาพด้วยเส้นประที่แสดงถึงเขตรั้วบ้านหรือเขตกั้นคันนารวมถึงโครงสร้างอื่น ๆ ที่ปรากฎในผลงานคือส่วนหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความทรงจำในวัยเด็กถึงปัจจุบันที่มักแบ่งเขตแดนกันด้วยการปลุกต้นไม้กินได้ เช่น ต้นกระทิน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นระหว่างบ้านเรือนแต่ละหลังแล้ว ยังแสดงถึงความเรียบง่าย พอเพียงและบรรยากาศของความเป็นไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22