3D Media
by Chotiros
 
เทคนิค : เชื่อมโลหะ ( มีงานแขวนอยู่ด้านบน 1 ชิ้น )
ขนาด : ก400 x ย500 x ส300
     “รัง” คือสิ่งที่สัตว์ขนาดเล็กทำขึ้น เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย กำบังฟักไข่ และเลี้ยงลูก แต่โดยปริยายแล้ว คำว่า “รัง” ถูกนำมาใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันของมนุษย์ อันมีนัยยะถึงสถานที่ที่เก็บรวบรวมบางสิ่งบางอย่างไว้
 สำหรับมนุษย์ รังนั้น ก็คือ “บ้าน” บ้านของมนุษย์มีความหมายเชิงลึกมากกว่าในความหมายของสัตว์ชนิดอื่น ๆ มนาย์สร้างคำจำกัดความของรังตนเองให้เกี่ยวพันกับคนอื่น ๆ ที่ใกล้ชิด ผูกพันไว้ใจเป็นที่รัก และยึดถือเอาสถานที่ที่บุคคลที่ตนเลือกแล้วอาศัยอยู่เป็น “บ้าน” เป็นที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและสบายใจในการวางตัว การมีรังเป็นของตนเองจึงสร้างความสุขทางใจให้กับมนุษย์ว่า ยังมีสถานที่ให้ตนกับไปและยังมีคนที่รอตนอยู่
 “รังของข้าพเจ้า” คือ สถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของความรัก ความฝัน ความทรงจำ และอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาในห้วงเวลาแห่งการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์พื้นฐานที่หล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวตน ณ ขณะปัจจุบัน
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22