Art
by Patcharapong
 
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด : 195 x 170
     รสชาติที่หอมหวานเย้ายวน อาจเปรียบได้กับความสุขในเรื่องทางเพศ ความปรารถนาอันนำมาซึ่งความสุขเหล่านี้ นับว่าเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นกิเลสตัณหา และสร้างความต้องการแก่ผู้ที่ได้ลิ้มรส สัมผัส หากแต่ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของความพอดี ความสุขที่ได้มานั้นอาจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์ได้ ความต้องการนั้นกลายเป็นความลุ่มหลงมัวเมา และเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นอย่างขาดสติ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22