printing
by Kunjana
 
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด : 65 x 93 cm.
     ในชีวิตคนเราต้องเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่าง หากเรามีใจจดจ่อกับสิ่งใดเป็นพิเศษ สิ่งนั้นก็อาจเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าสำคัญ และมีความหมายต่อเรามากมาย จนอาจไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งอย่างฉับพลันทันที หรือ อย่างค่อยเป็นค่อยไป หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมิได้คาดหวังว่าจะเกิดก็อาจจะเสียใจหนัก ซึ่งในความผิดหวังนั้นเองก็มักจะมีความหวังในทุกเรื่องและทุกเหตุการณ์
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22