Art
by Madtra
 
เทคนิค : เกรยอง, สีหมึก, สีคาร์บอน
ขนาด : 540 x 300 cm.
     เมื่อความวิตกกังวลสะสมในใจของข้าพระองค์ การปลอบประโลมของพระเจ้า ก็นำความชื่นชมยินดีมาสู่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพเจ้าต้องการใช้เส้นและโครงสร้างนำมาจัดองค์ประกอบซึ่งบอกถึงความวิตกกังวล ความกดดัน ของสภาพสังคม ความเป็นอยู่และสภาพความรู้สึกของข้าพเจ้า
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22