3D Media
by Watanya
 
เทคนิค : เย็บปักถักร้อย
ขนาด : 160 x 350 x 180      cm.
     ข้าพเจ้าสมมุติสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดถึงและใคร่ครวญหา  ต่อสถานที่ที่ข้าพเจ้ารักที่อยู่ห่างไกล  คือ "บ้าน" ที่เป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้า  ด้วยความคิดถึงสิ่งเหล่านั้น  ถูกสมมุติขึ้นด้วยการเย็บปักถักร้อย " ผ้า "  ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวที่ข้าพเจ้าถนัดและเป็นอาชีพหลักของผู้หญิงในครอบครัวของข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดมา " แม่เตาไฟ "  หรือครัวไฟ แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์แห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางการกินเท่านั้น  หากแต่เป็นที่ที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความรัก ความปรารถนาดีและความห่วงใยของคนในครอบครัว  ที่จะตลบอบอวลหอมหวนอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าทุกครั้งที่คิดถึงและคำนึงหา
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22