3D Media
by Prasert
 
เทคนิค : ผสมไม้, เหล็ก, ปูนซีเมนต์, วัสดุเหลือใช้
ขนาด :  Dimension Variable
     จุดมุ่งหมายของชีวิต  จะเป็นไปได้ก็ด้วยเหตุและผลจากการกระทำเป็นความจริงทางตรรกะแบบวิทยาศาสตร์  บวกกับความหวังและศรัทธาของความรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ด้วยตรรกะทางความเชื่อ  ฉะนั้นคงยากที่เราจะแยกความเชื่อออกจากความจริง  เช่นเดียวกับการหลอมรวมของวัตถุทางความจริงที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป  ประกอบกับวัตถุที่เป็นอุดมคติ เกิดเป็นรูปทรงใหม่ที่ดูแปลกตา  แต่นี้คือความจริง  หากแต่เราไม่รู้สึก ก็เพราะความเคยชินจึงไม่รู้สึกว่าตึกที่ทันสมัยทำไมมีศาลพระภูมิ หรือวัดที่เก่าแก่ทำไมมีคอมพิวเตอร์เป็นต้น  ทั้งสองอย่างหลอมรวมกันก็เพื่อ  นำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  โดยเราจะปฏิบัติตัวตามเหตุและผล   หรือจะบนบานศาลกล่าวก็สุดแต่จะศรัทธา
 
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22