Art
by Pradit
 
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด : 192 x 350      cm.
       เมื่อจิตถามจิตว่า ความทุกข์ ความผิดหวัง ความวิบัติ ความกลัว ความตายมาแล้ว จะทำอย่างไร จิตตอบว่าจงตั้งสติปัญญาให้รู้ว่า อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตานั้น ครอบโลกธาตุทั้งรูปและนาม ดังนั้นแล้ว ความทุกข์ ความวิบัติต่าง ๆ ย่อมเกิดและดับไป ดังเช่น ดอกปทุมนี้ แต่ก่อนเกิดขึ้น บัดนี้ดับไปมิใช่เป็นเพียงความรู้ แต่เป็นความจริงเกิดและดับ เกิดและดับ ไม่ใช่ของเราตัวเราเลย
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22