Art
by Suporn
 
เทคนิค : ดินสอไขบนผ้าใบ
ขนาด :   200x275  Cm.
     น้ำแม้เพียงสายลมต้อง ก็หวั่นไหว หาความนิ่งสงบได้ยากยิ่ง จิตใจของข้าพเจ้า ยากยิ่งแท้ในความสงบ
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22