Art
by Naphaporn
 
เทคนิค :  แม่พิมพ์ไม้ และ แม่พิมพ์ดิจิตอล
ขนาด :  75 x 112 ซม.

ความรักในธรรมชาติ ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ที่เราใช้ประโยชน์ ทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ทำมาหากินแบบวิถีชาวบ้านอย่างพอเพียง และอีกหลายๆ อย่างที่เราได้จากธรรมชาติจึงควรรักษาและช่วยกันดูแลธรรมชาติให้ดี ฉันจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะห่มธรรมชาติที่เรารักเอาไว้ ดูแลและอยู่กับเราตลอดไปเปรียบได้ดังธรรมชาติห่มร่างกายเราเอาไว้ทุกๆ ครั้ง ให้ความอบอุ่นให้ไออุ่นกับเรา
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22