Art
by Aneese
 
เทคนิค :  แม่พิมพ์ไม้
ขนาด :  145 x 260 ซม

แม้เหตุการณ์เลวร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะไม่ได้ล่วงเลยผ่านพ้นไปในเวลาอันสั้น และยังได้ทิ้งร่องรอย-ความทรงจำ ประสบการณ์ที่เป็นเสมือนบาดแผล บททดสอบที่ท้าทายจิตใจแก่ครอบครัวซึ่งสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ข้าพเจ้าได้รับรู้ความรู้สึกของการสูญเสียจากผู้คนมากมาย สิ่งหนึ่งที่ผู้สูญเสียล้วนคิดและรู้สึกเหมือนกัน คือการยอมรับและเข้าใจความทุกข์เช่นเดียวกันกับที่เคยเข้าใจความสุข เพราะร่องรอยความรู้สึกเหล่านั้นละเอียดอ่อนเกิดกว่าจะแยกออกจากกันได้ ประคับประครองความสุขที่หลงเหลือในความทรงจำไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้ ปรับตัว และปล่อยวางเพื่อที่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไป
Share This Gallery :
Vote as Guest : 


Slideshow Image 11 Slideshow Image 27 Slideshow Image 28 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 22